5470809
Guest online 3
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
สอบถามข้อมูลแนะนำสถานีบำบัดน่าสนใจ

กลับหน้าหลักตั้งกระทู้ใหม่
กระทู้ที่
หัวข้อกระทู้
ผู้ตั้งกระทู้
อ่าน
ตอบ

คำถามใหม่ คำถามที่ยังไม่มีคนตอบ คำถามที่ถูกตอบแล้ว คำถามสุดฮอต  

Username  Password   ลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home