5047486
Guest online 4
สมาชิก 0
"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"

   
 
พระราชดำรัสยาเสพติด

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ เสพยาเสพติดยาบ้าก็โง่
  วันที่ 4 ตุลาคม 2515, จำนวนผู้เข้าชม 9132 คน
 

...เรื่องติดยาเสพติดนี้มีสองอย่าง อย่างหนึ่งเคราะห์ร้าย และเคราะห์ร้ายมีสองอย่าง บังเอิญอย่างเมื่อ 50 ปีเอาเครื่องดื่มไปเติมเฮโรอีน ยาเสพติดก็ไม่รู้ตัว อีกอย่างติดยาเสพติดเพราะเพื่อนฝูง พวกที่เขาบอกว่าอันนี้ดี ทำให้แข็งแรง ทำงานได้ แล้วก็ครึกครื้นไม่เห็นเป็นไร เสพยาเสพติด ยาบ้า ก็โง่ เพราะเคราะห์ร้ายหนึ่งเราก็ให้อภัย แต่โง่ไม่น่าจะให้อภัยนัก เพราะเขาอยากเล่น อยากสนุก อยากสบาย อยากแข็งแรง ซึ่งไม่จริง ใช้ไปหมดสิบชั่วโมง พอชั่วโมงที่สิบเอ็ดไปขับรถชนใคร หรือเมามากปีนสายไฟฟ้า เดือดร้อนตำรวจต้องปีนขึ้นไป หรือไปจับคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ขู่จะเชือดคอ อย่างนี้พิษของยาเสพติดมาจากความโง่ของคนที่บริโภค...

 

 

“...คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้ว จะเกิดความว้าวุ่น พอมีความทุกข์จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตน เพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราว เช่น ยาเสพติด เพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะ มักประพฤติแต่ความชั่ว เปรียบเสมือนปลาติดเบ็ด ยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้...
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ตึก 1 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home