"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4753703
Guest online 11
สมาชิก 0

รายงานสรุปผลการตรวจราชการของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รายงานสรุปผล ปปส
(แสดงมา 13 วัน 15 ชั่วโมง 31 นาที อ่าน 153 คน) 18 พ.ย. 2558
 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(แสดงมา 22 วัน 20 ชั่วโมง 1 นาที อ่าน 259 คน) 9 พ.ย. 2558
 
โครงการประเมินยุทธศาสตร์การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 คำสั่ง คสช.ที่108/2557 และ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 
108
(แสดงมา 44 วัน 7 ชั่วโมง 1 นาที อ่าน 457 คน) 19 ต.ค. 2558
 
โครงการประเมินยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย (2-6)ปี 
chaild
(แสดงมา 44 วัน 7 ชั่วโมง 1 นาที อ่าน 209 คน) 19 ต.ค. 2558
 
คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 8.58 แผนปฏิบัติการ ปี 2559 
12.คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 8.58_แผนปฏิบัติการ ปี 2559
(แสดงมา 51 วัน 10 ชั่วโมง 31 นาที อ่าน 968 คน) 12 ต.ค. 2558
 
มติ ครม. (22 พ.ค.57 - 30 ก.ย.58) 
มติ ครม. (22 พ.ค.57 - 30 ก.ย.58)
(แสดงมา 63 วัน 16 ชั่วโมง 31 นาที อ่าน 266 คน) 30 ก.ย. 2558
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


1 ธันวาคม 2558 09:01 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home