"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4752624
Guest online 15
สมาชิก 0

รายงานสรุปผลการตรวจราชการของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รายงานสรุปผล ปปส
(แสดงมา 12 วัน 22 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 152 คน) 18 พ.ย. 2558
 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(แสดงมา 22 วัน 3 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 259 คน) 9 พ.ย. 2558
 
โครงการประเมินยุทธศาสตร์การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2558 คำสั่ง คสช.ที่108/2557 และ ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 
108
(แสดงมา 43 วัน 14 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 455 คน) 19 ต.ค. 2558
 
โครงการประเมินยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย (2-6)ปี 
chaild
(แสดงมา 43 วัน 14 ชั่วโมง 15 นาที อ่าน 208 คน) 19 ต.ค. 2558
 
คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 8.58 แผนปฏิบัติการ ปี 2559 
12.คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 8.58_แผนปฏิบัติการ ปี 2559
(แสดงมา 50 วัน 17 ชั่วโมง 45 นาที อ่าน 967 คน) 12 ต.ค. 2558
 
มติ ครม. (22 พ.ค.57 - 30 ก.ย.58) 
มติ ครม. (22 พ.ค.57 - 30 ก.ย.58)
(แสดงมา 63 วัน 15 นาที อ่าน 264 คน) 30 ก.ย. 2558
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


30 พฤศจิกายน 2558 16:45 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home