"การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้น จากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันไปด้วย"
4653441
Guest online 27
สมาชิก 0

คำสั่ง ป.ป.ส. ที่ 2 การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด 
คำสั่ง ป.ป.ส. ที่ 2 การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด
(แสดงมา 14 ชั่วโมง 47 นาที อ่าน 9 คน) 4 ก.ย. 2558
 
คำสั่ง ปปส. ที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
คำสั่ง ปปส. ที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
(แสดงมา 14 ชั่วโมง 47 นาที อ่าน 2 คน) 4 ก.ย. 2558
 
ศอ.ปส.5-58 โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบัน 
jop5-58.pdf
(แสดงมา 19 วัน 17 นาที อ่าน 233 คน) 17 ส.ค. 2558
 
โครงการปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการกระทำผิดซ้ำ
(แสดงมา 119 วัน 2 ชั่วโมง 17 นาที อ่าน 694 คน) 11 พ.ค. 2558
 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2558) 
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ตารางจังหวัด ตารางลักษณะทางประชากร
(แสดงมา 119 วัน 2 ชั่วโมง 17 นาที อ่าน 733 คน) 11 พ.ค. 2558
 
คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ปี 2558 
คำสั่งที่ 2
(แสดงมา 124 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที อ่าน 662 คน) 6 พ.ค. 2558
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 245-9880 โทรสาร 02 245-5288
E-mail webmaster@nccd.go.th
nccd.go.th google.com
สื่อรณรงค์
สื่อสารคดี
สื่อชาวบ้าน


4 กันยายน 2558 14:47 
Back to Top Add Favorite Sitemap Home